Βωβούσα

Από το δάσος στα πριστήρια και τα ξυλουργεία

Στο πλαίσιο του ορεινού Φεστιβάλ Βωβούσας το Μπουλούκι  πραγματοποίησε ένα εργαστήριο για την παράδοση της υλοτομίας και της ξυλουργικής τέχνης μεταξύ 17-20 Ιουλίου 2019 στη Βωβούσα Ζαγορίου.  Στο δάσος, τα πριστήρια, τα ξυλουργεία και τον οικισμό αναζητήσαμε τους λόγους για τους οποίους ο τόπος συνδέθηκε τόσο στενά με το ξύλο. Μεταξύ άλλων, περπατήσαμε στο δάσος συζητώντας για τη διαχείρισή του και υλοτομήσαμε όπως παλιά. Ακόμη, παρακολουθήσαμε τη διαδικασία τεμαχισμού του ξύλου στο τελευταίο εν λειτουργία πριστήριο της Βωβούσας.  Επισκεφτήκαμε τα εργαστήρια και γνωρίσαμε τους μαραγκούς του χωριού οι οποίοι μας ξενάγησαν στον οικισμό και στα έργα τους. Κατασκευάσαμε μια ‘καρφωτή’ δίφυλλη θύρα για το νερόμυλο του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης και κατανοήσαμε στη θεωρία και την πράξη τη συντήρηση και προστασία των ξύλινων κατασκευών.

Ημερομηνίες: 17/07/2019 - 20/07/2019

Συνδιοργάνωση: Φεστιβάλ Βωβούσας

Υποστήριξη: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ζαγορίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Βωβούσας,

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου, Κίνηση για την Προστασία του Αώου

Φωτογραφίες: Γιώργος Δέτσης, Άννα Λαγαρία