'Επιστροφές': Νέο καλντερίμι στην Αρτσίστα Ζαγορίου

Οι σχέσεις καταγωγής ως αφετηρία ανάπτυξης συμμετοχικών μοντέλων αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων.

Εργαστήριο Πέτρινης Δόμησης: 24 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2020

Το Μπουλούκι και ο Σύλλογος Νέων Αρίστης συνδιοργανώνουν το 1ο συμμετοχικό εργαστήριο πέτρινης δόμησης στον οικισμό της Αρίστης στο δυτικό Ζαγόρι, που θα πραγματοποιηθεί από 24 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου 2020. Περισσότερα στοιχεία εδώ!

Ημερομηνίες: 24/08/2020 - 13/09/2020

Συνδιοργάνωση: Μπουλούκι, Σύλλογος Νέων Αρίστης

Αιγίδα: Περιφέρεια Ηπείρου

Υποστήριξη: Δήμος Ζαγορίου

Συντονισμός: Φαίδων Μουδόπουλος - Αθανασίου