'Επιστροφές': Νέο καλντερίμι στην Αρτσίστα Ζαγορίου

Οι σχέσεις καταγωγής ως αφετηρία ανάπτυξης συμμετοχικών μοντέλων αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων.

Εργαστήριο Πέτρινης Δόμησης: 24 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2020

Το Μπουλούκι και ο Σύλλογος Νέων Αρίστης συνδιοργανώσαν το 1ο συμμετοχικό εργαστήριο πέτρινης δόμησης στον οικισμό της Αρίστης στο δυτικό Ζαγόρι μεταξύ 24 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου 2020. 

Ημερομηνίες: 24/08/2020 - 13/09/2020

Συνδιοργάνωση: Μπουλούκι, Σύλλογος Νέων Αρίστης

Αιγίδα: Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

Υποστήριξη: Δήμος Ζαγορίου

Συντονισμός: Φαίδων Μουδόπουλος - Αθανασίου