Καλντερίμι Χ2

2μηνη μαθητεία & 12ήμερο εργαστήριο πέτρινης δόμησης

Η εκπαιδευτική δράση "Καλντερίμι Χ2" ήταν συνδυασμός μιας δίμηνης μαθητείας για νέους τεχνίτες και ενός 12ήμερου εργαστηρίου για την πέτρινη δόμηση με αντικείμενο την πλήρη αποκατάσταση του ιστορικού μονοπατιού που οδηγεί στη γέφυρα της Πλάκας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 9 μαθητευόμενοι και 25 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και τις χώρες των Βαλκανίων συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση 500 περίπου τ.μ. νέου λιθόστρωτου καταστρώματος και ξερολιθιάς υπό την καθοδήγηση 7 έμπειρων εκπαιδευτών μαστόρων. Επίσης, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλάμβανε διαλέξεις από έγκριτους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες καθώς και πρακτική άσκηση σε τομείς σχετικούς με την πέτρινη δόμηση όπως η εξόρυξη πέτρας, η παρασκευή και εφαρμογή ασβεστοκονιάματος και πηλοκονιάματος.

Ημερομηνίες: 07/09/2019 - 31/10/2019

Αιγίδα: Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Ηπείρου

Συνδιοργάνωση: Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, ΤΕΕ, ΤΕΕ/ΤΔΜ

Χορηγοί: The Headley Trust, ΑΙΓΕΑΣ

Υποστήριξη: ΜΕΚΔΕ ΕΜΠ

Φωτογραφίες: Πιέτρο Ραντίν, Γιώργος Ζοΐλης, Άννα Λαγαρία, Αθηνά Αποστόλου