Το Μπουλούκι στο Γεφύρι

12ήμερο εργαστήριο πέτρινης δόμησης στην Πλάκα Τζουμέρκων

Η εκπαιδευτική δράση “Το Μπουλούκι στο Γεφύρι”, διεξήχθη στη Πλάκα Τζουμέρκων μεταξύ 20-31 Αυγούστου 2018 και είχε ως αντικείμενο τη τέχνη της πέτρας, μέσα από τρεις τεχνικές της παραδοσιακής γεφυροποιίας, το τόξο, τον τοίχο και το λιθόστρωτο καλντερίμι. Οι δεκαοκτώ συμμετέχοντες, από Ελλάδα και εξωτερικό, εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση μαστόρων επί του παλιού μονοπατιού που οδηγεί στην ιστορική γέφυρα της Πλάκας, τμήματα του οποίου επισκευάστηκαν. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, αποφασίσθηκε οι τέσσερις πρώτες ημέρες του εργαστηρίου να είναι ανοιχτές για τους “επιλαχόντες”, οπότε συνολικά περισσότερα από τριάντα άτομα, συμμετείχαν στις διάφορες δράσεις του πρώτου τετραημέρου. Εκτός από την πρακτική εξάσκηση, κατά τη διάρκεια του δωδεκαήμερου εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαλέξεις από σημαντικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου των αποκαταστάσεων, της ορεινής ανάπτυξης και της πολιτιστικής διαχείρισης.

Ημερομηνίες: 20/08/2018 - 31/08/2018

Αιγίδα: Περιφέρεια Ηπείρου

Συνδιοργανωτές: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ΜΕΚΔΕ ΕΜΠ